KUNTOHOIVA

 

 

Kuntohoivan palvelut ovat senioreille ja ikääntyville kotiin annettavia arjen tukipalveluita sekä liikunta- ja toimintakykyä ylläpitävää toimintaa.
Tavoitteenamme on itsenäisen ja arvokkaan ikääntymisen sekä toimintakyvyn tukeminen.
Palvelun sisällön rakennamme aina asiakaslähtöisesti suurella sydämellä ja vakaalla ammattitaidolla eettisiä periaatteita kunnioittaen.
Palvelutarpeen kartoituksen teemme kustannuksitta.
Aloitteen voi tehdä henkilö itse, ystävä, omainen tai hoitohenkilökunta.
Palvelun lopullinen sisältö ja kirjallinen sopimus tehdään aina mahdollisuuksien mukaan yhdessä palvelun tarvitsijan, omaisen ja hoitohenkilökunnan/lääkärin kanssa.

Vuosina 2017 - 2018 teemme yhteistyötä mm. Hyvinkään Vammaisjärjestöjen Yhteistyöelin Vaje ry:n kanssa.
Toteutamme yhdessä turvallisia ja toimintakykyisiä vuosia ikäihmisille -hankkeen.
http://www.vaje.fi/?x583982=2509898

Kuntohoivan osaamista ovat erityisesti
- kotikuntoutus
- tasapaino- ja kehonhallintaidot
- edellisiin liittyvät apuvälineet ja niiden käytön ohjaus
- liikunta- ja toimintakykyä ylläpitävä kuntoutus ja neuvonta

Avustamme myös kodin ja arjen askareissa unohtamatta omatoimisuutta sekä yksilön arvoja ja osallisuutta.