TYÖ JA HYVINVOINTI

 

Tutkimustietoa hyödynnämme mm.
kansalliset Käypä Hoito -suositukset
http://www.kaypahoito.fi/web/kh/potilaalle/suositus?id=khp00077

 

http://www.4event.fi/palvelut

 

Sari Honkalehto vastaa työn ja hyvinvoinnin alueesta koordinoimalla palvelukokonaisuuksia ja tuottamalla palveluita oman osaamisensa osalta.

Terveysliikunnassa Sari on erikoistunut työikäisten, 50+ / ikääntyvien ja kuntoilijoiden erityiskysymyksiin. 
Työelämän alueella vahvinta osaamista ovat työhyvinvointi kokonaisuutena, rekrytointiprosessit, kehitys- ja tavoitekeskustelut, osaamisen kehittäminen ja työnohjaus.
Ikääntyvien osalta keskitymme erityisesti tasapainon, liikkuvuuden ja lihaskunnon ylläpitämiseen sekä yleiseen elämänhallintaan. Tavoitteenamme on aktiivisen ja itsenäisen vanhuuden tukeminen.
Senioreiden ja ikäihmisten palvelut tuotamme Kuntohoiva aputoiminimellä elokuusta 2016 alkaen.

Kaikki palvelut tuotamme laadukkaasti ja kustannustehokkaasti tunti-, keikka- tai projektiluonteisesti sekä sovittaessa myös osa-aikaisena. Kokonaisuudet sopimuksen mukaan omalla työpaikallasi tai valitsemassasi paikassa.
Oheen tarvittavat kokouspalvelut hoidamme myös kilpailutuksineen puolestasi niin sovittaessa.

Syyskuun alusta 2017 teemme yhteistyötä myös 4Event Oy:n kanssa. Yhteistyö painottuu 4Event 365 hyvinvointiohjelmiin. Kysy tarjousta ja tavoitteellisen hyvinvointiohjelman esittelyä yhteisöllesi.
Yhteyshenkilönä Sari Honkalehto.

Esimerkkejä palveluistamme työikäisille ja kuntoilijoille

 • Firstbeat 1 – 5 vuorokauden hyvinvointianalyysit. Analyyseihimme sisältyy aina perusteellinen ja motivoiva yksilö- tai ryhmäpalaute asiakkaan toivomassa paikassa.
 • Kehonhallinta-, lihaskunto-, liikkuvuus- ja tasapainotestit
 • UKK 12 min tai 6 min kävelytestit, Cooperin testi
 • Puristusvoiman mittaus ja ohjeet harjoitteluun
 • Kehonkoostumuksen mittaus, ryhmäpalautteella tai perusteellisella henkilökohtaisella ohjauksella sisältäen liikunta- ja ravinto-ohjeet
 • Terveitä elintapoja ja elämänhallintaa tukeva ohjaus, neuvonta, luennot tai valmennukset
 • Myös henkilökohtainen elämäntapa-ja hyvinvointivalmennus, Personal Training
 • Monipuolinen liikunta ja urheiluhierontatarjonta (Hanna Vilhunen ja keikkatyöntekijämme)

Esimerkkejä ikääntyville ja senioreille

 • Tasapaino-, liikkuvuus- ja kehonhallintaharjoitukset: ryhmät ja yksilöohjaukset
 • Edellisiin liittyvä testaus, luennot ja koulutukset
 • Kotikäynnit ja henkilökohtainen ohjaus/tuki omassa arjessa/asuinympäristössä
 • Kotikuntoutus, apuvälineohjaukset ym.
 • Matkat, tapahtumat ja virkistystoiminta ryhmille

Esimerkkejä työelämää tukevien palveluiden sisällöistä

1. Laadukkaan esimiestoiminnan tukeminen
 • Toiminnan kannalta tärkeiden työelämän taitojen tukeminen ja kouluttaminen esim. vuorovaikutus- ja viestintätaidot, arjen ajankäytön ja stressin hallinta, muutoksen hallinta sekä varhaisen puuttumisen malli/toiminta ongelmatilanteissa.
 • Yhtenäisten toimintatapojen kirjaaminen, ylläpitäminen ja kouluttaminen esim. kehitys- ja tavoitekeskustelumallit osana johtamisen työkaluja.
2. Strategian mukaisen osaamisen varmistaminen ja palkitseminen
 • Osaamisen, palkitsemisen ja sitouttamisen kokonaisuuden hallinta/arviointi/kehittäminen.
 • Tarkoituksenmukaisen kannustemallin rakentaminen yhteistyössä johdon / henkilöstön kanssa.
3. Työhyvinvoinnin prosessit, projektit, tapahtumat
 • Seuranta, arviointi ja kehittäminen sekä tarvittaessa myös suunnittelu ja johto.
4. Työ- ja toimintakyvyn ylläpitäminen ja edistäminen ja työhyvinvointi kokonaisuutena
 • työergonomia: kartoitukset, raportit, toimintaohjeet, koulutus
 • terveyttä ja hyvinvointia tukeva koulutus, mallien jalkauttaminen henkilökohtaiseen ja työyhteisön arkeen, seuranta/arviointi
 • työyhteisön hyvinvoinnin tukeminen: vuorovaikutus- ja viestintätaidot, osaamisen jakaminen, motivaatio, muutoksen hallinta
 • kapasiteetin ja osaamisen optimointi
 • tarvittaessa voin tehdä myös yksin tai yhteistyössä työterveyshuollon kanssa mm. Firstbeat -hyvinvointianalyysit ja muut fyysisen ja psyykkisen työkyvyn mittaukset
5. Henkilöstösuunnittelu, rekrytoinnit ym.
6. Työnohjaus
 • Työnohjaus on tärkeä osa organisaation kehittämistä erityisesti osana muutosprosesseja

 

Golfpaketit - motivoivaa ja hyödyllistä sisältöä itsellesi tai ryhmällesi

Tulosten ja henkilökohtaisen asiantuntijapalautteen avulla saat avaimet oman hyvinvointisi ja elämänhallintasi ylläpitämiseen tai tavoitteittesi saavuttamiseen.
Varatessasi golfkierroksen itsellesi tai ryhmällesi tai golftapahtuman yrityksellesi saat hyödyllistä ja motivoivaa lisäsisältöä tarpeen ja budjetin mukaan esimerkkinä olevista kolmesta kokonaisuudesta.

1. Firstbeat hyvinvointianalyysi (3 vuorokautta)

Teemme sinulle henkilökohtaisen 3 vuorokauden sykevälimittauksen, jonka avulla saat tietoa mm. stressistä, palautumisesta, unesta ja liikunnan vaikutuksista.
Mittaria pidetään kolme vuorokautta, joista yksi sisältää golfkierroksen ja vähintään yksi on ns. normaali työpäivä.

Mittari voidaan laittaa golfkierrokselle tullessasi tai kaksi päivää ennen. Näin golfkierroksesi vaikutusten mittaus voi joko päättää tai aloittaa mittausvuorokaudet.

Mittauksista tulee aina henkilökohtainen kirjallinen raportti, joka käydään läpi toiveiden mukaan joko yksilöllisesti tai ryhmässä. Suosittelen henkilökohtaista aikaa, jolloin voidaan käydä läpi mahdollisia henkilökohtaisempia liikunta- ja terveysasioita.

 1. Golfarin liikkuvuus ja lihaskuntotestit sekä puristusvoima

Optimaaliseen suoritukseen golfaritarvitsee riittävää liikkuvuutta, kehonhallintaa ja lihasvoimaa. Mm. istumatyö, yksipuolinen harjoittelu, tuki- ja liikuntaelinvammat sekä ikääntymisen mukanaan tuomat muutokset vaikuttavat toimintakykyymme.
Liikkuvuus, lihaskunto ja puristusvoima mitataan mielellään ennen kierrosta.
Tulokset saat joko heti tai golfkierroksen jälkeen.
Halutessasi annamme myös ”kädestä pitäen” henkilökohtaiset ohjeet eri osa-alueiden parantamiseen sisältäen harjoitteet, joissa on huomioitu oma arki ja mahdollisuudet toteutukseen.

 1. Tietoisku, luento tai ohjattu liikkuvuus ja kehonhuolto ennen tai jälkeen golfkierroksen

Aloita tai lopeta golfkierros tai yritysgolfpäivä hyödylliseen ja innostavaan luentoon tai tietoiskuun. Sisällön voit valita mm. seuraavista aiheista:

 • uni ja palautuminen osana hyvinvointia
 • arjen ajankäytön / stressin hallinta
 • terveyttä tukeva ruokavalio
 • terveyttä tukeva liikunta
 • tietoisuustaidot

Vaihtoehtoisesti saatat hyötyä ohjatusta liikkuvuus ja kehonhuoltotuokiosta, jossa harjoitteet on suunniteltu erityisesti golfreiden tarpeisiin. Sisältöä ja kestoa voidaan muokata ryhmän kokoonpanon ja toiveen mukaan.

Pyydä tarjous – me paketoimme ja toteutamme ryhmällesi yksilöllisen ja ainutkertaisen kokemuksen!

Kysy myös Personal Trainer / henkilökohtainen valmennus palveluitamme!